Én gang årligt mødes alle interessenter og aktører i forhold til Helhedsplanen for Viby Syd, til et såkaldt følgegruppemøde.

 

På følgegruppemødet laves en afrapportering af de enkelte indsatsområder, som i Viby Syd er følgende:

  • Unge og familie
  • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
  • Sundhed
  • Udsatte grupper
  • Image og kommunikation

   

Mange af indsatsområderne består af flere tiltag og underindsatser for eksempel Familien i Fokus og Far-til-far under Unge og Familie. Aktørerne til mødet kunne også møde de enkelte medarbejdere under helhedsplanen, som havde lavet fine stande for at belyse netop deres indsatsområde.

  

Det var en glad boligsocial leder af helhedsplanen, Jeanne Funch Asmussen, der kunne fortælle, at vi langt henad vejen når vores mål. Foruden indsatserne i helhedsplanen er der kommet en masse knopskydninger til, som ikke er omtalt i helhedsplanen for eksempel gå- og cyklehold, nyttehaver, pensionistkaffe og fællesspisning for at nævne nogle.

 

Jeanne Funch Asmussen kunne også med glæde fortælle, at der efter 2019 stadig vil være en helhedsplan i Viby Syd for perioden 2020-2024. Derfor blev en del af mødet også brugt til at arbejde med den fremtidige helhedsplan, hvor alle kunne byde ind med kommentarer til denne, og gå i dybden med nogle af indsatserne.

Alle var ved dagens afslutning enige om, at det havde været en god og informativ dag, og at det have været spændende at høre mere om de enkelte indsatsområder.