Som i Rosenhøj har der også været afholdt tryghedsvandringer i Søndervangen og Kjærslund, formålet var at imødekomme beboernes eventuelle oplevelser af utryghed i området.

 

”Vandringen giver os adgang til beboernes viden om, hvordan det er at færdes i området, og hvilke steder man som beboer kan føle sig tryg. Vandringen giver også et godt indtryk af det sociale liv i området. Og vi er nødt til at have viden for at kunne handle”, fortæller boligsocial koordinator Anne-Lene Wähling om baggrunden for tryghedsvandringerne.

Vandringen med beboere mundede ud i flere konkrete tiltag, som for eksempel bedre lyssætning eller rydning af buske og træer. Der vil også efterfølgende blive en opfølgning på tryghedsvandringen.

 

Fotos af Andreas Bang Kirkegaard