På 2. sal i Kjærslund bor Sofia, og her tager hun venligt imod og viser rundt i den dejligt store lejlighed, som familien har beboet i 5 år. ”Man får meget for pengene i alment, og vi bor her i et endehus, så vi har skov på den anden side”, begrunder Sofia valget med lejligheden her. Også de velholdte grønne områder, og mange legepladser appellerede til familien. Efter flere lejemål i Aarhus nord og vest, ønskede familien at udforske syd, og da de fik tilbudt en lejlighed med fortrinsret i ALBOA, slog de rask til.

Svenske aner

Sofia er født og opvokset i Sverige, efter 18 år i Danmark taler hun dansk, men familien taler svensk sammen, for at børnene kan tale med deres bedsteforældre. ”Dansk og svensk er ikke så lige ved hinanden, som man tror”, forklarer Sofia. Børnene er Hilda på 5 og Valter på 2, hvoraf Hilda i dag er hjemme og hygge med mor.

Musik en samlende faktor

Sofia kom i sin tid til Danmark for at tage en konservatorieuddannelse, for musikken har altid været en del af hendes liv. Allerede som 8-årig fandt Sofia ”sit” instrument, nemlig celloen. ”Jeg syntes, den var så smuk”, fortæller hun om valget. Her startede hun ud med en specialbygget ”børnecello”, og siden har celloen været en del både af arbejds –og privatlivet. Også ægtefællen arbejder med musik, han spiller bratsch i Århus Symfoniorkester.

Musik i arbejdet

Sofia er ansat i Lydenskab, som er et klassisk ensemble, men også et firma, der laver projekter, fundraiser og andet administrativt arbejde. ”Vi bruger musikken til i sociale sammenhænge at udbrede kendskabet til klassisk musik”, forklarer hun, ”og jeg er glad for at kunne kombinere det sociale med det musiske”. Det daglige arbejde er fordelt på blandt andet Musikskolen, hvor hun arbejder med talentelever, der skal klargøres til konservatoriet, og et andet job i Toveshøj hvor børn i 1. klasse introduceres til og spiller strygeinstrumenter.

Man skal også holde fri

Sofia pointerer dog, at det er vigtigt en gang imellem at slippe instrumenterne og holde fri. Og her er børnene i højsædet, ”vi kan godt lide at lave ingenting, for eksempel spille et spil, tage en tur til stranden eller bare hygge”. For Sofia har travlt, sidste skud på stammen er et projekt i Viby Syd, hvor historiefortællinger fra beboere omsættes til et værk i ord og musik, du kan også være med, se mere på vibysyd.dk, koncerten finder sted i Basen lørdag den 10. november 2018.