Sundhedscafeen er et tilbud til alle beboere i Viby Syd. Her er der mulighed for at komme forbi til en snak og en kop kaffe. Hvis du ønsker det kan du få råd og vejledning om din sundhed. Måske har du problemer med dit fysiske helbred eller måske er du utilfreds med dit humør. Måske oplever du ensomhed og dermed risiko for isolation.

Du kan få en snak om hvordan du kan bevare et godt liv og hverdag uafhængig af hjælp fra andre.

Du kan også hente oplysning on sundhed og sundhedstilbud i kommunen.

Hvis du ønsker det kan du få målt dit blodtryk, blodsukker, Body Mass Index fedtprocent m.m. der bør dog være et sigte med vejledningen.

Besøget i sundhedscafeen er fortroligt og alle er velkomne uanset alder.

  • Når vi x 2 om måneden er udekørende er formålet, at forsøge og opspore borger i området som evt. mistrives i form ensomhed og/eller depression, ringe netværk og dermed risiko for isolation. Det har betydning, at tilbuddet om Sundhedscafe i nærmiljøet er i lokaler nær beboernes hjem, da al evidens viser at tilgængelighed har stor betydning for opsporing.
  • Der vil blive 4 arrangementer om året med emner der relaterer sig til sundhed.

Sundhedscafeens åbningstider:

Kl. 14-15.30

Anden mandag i måneden i Basen i Søndervangen

Tredje mandag i måneden i Kjærslund

Fjerde mandag i måneden i Nabohuset Rosenhøj 29

For nærmere oplysninger kontakt Trine Damgaard Møller på telefon 27616688 eller mail: tdm@vibysyd.dk