Den sociale vicevært i Viby Syd

Min opgave som social vicevært opgave er at medvirke til større trivsel for udsatte beboere og generel tilfredshed blandt områdets beboere. Som et led i dette kan jeg hjælpe i forhold til:

  • Beboere, som har udfordringer med ensomhed, misbrug eller psykiske problemer
  • At komme ind i fællesskaber samt at etablere nye fællesskaber
  • Råd og vejledning både i og udenfor hjemmet
  • Hjælp til at læse og forstå breve fra kommune eller andre offentlige evt. tage kontakt dertil
  • Bisidder ved diverse møder
  • Være brobygger imellem beboer og relevante hjælpeforanstaltninger
  • Brobygger til eksisterende sundhedstilbud i kommunen
  • Sundhed og livsstil i Sundhedscafeen, følg os på Facebook og se hvor der afholdes sundhedscafe næste gang

Anonym rådgivning:
Ring til mig, så aftaler vi hvor og hvornår vi skal mødes – jeg kommer gerne hjem til dig.

Der kan ringes og evt. lægges besked til Trine Damgaard Møller på eller 27616688 eller på mail: tdm@vibysyd.dk.

Den sociale vicevært er et frivilligt tilbud om hjælp til beboerne. Den sociale vicevært er en uvildig støttefunktion uden myndighedsansvar og kompetence