Få hjælp til at finde din vej til uddannelse eller job

For alle beboere i Viby Syd er det muligt at få hjælp af en fremskudt job- og uddannelsesvejleder. Mette er ansat i et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø og boligforeningerne Århus Omegn og ALBOA. Mette sidder til dagligt i Viby Syd og hjælper unge med uddannelse og job. Du kan bl.a. finde hende i Nabohuset Rosenhøj 29 og i 17Plus.

Du kan få vejledning og hjælp til at se dine muligheder og finde din egen vej gennem uddannelses- og jobjunglen.

  • Du kan få vejledning om jobsøgning og uddannelse og hjælp til at få et overblik over uddannelser og adgangskrav.
  • Du kan få hjælp til at få overblik, hvis du har svært ved at se, hvordan du skal finde vej til uddannelse eller job,
  • Du kan få vejledning og støtte, hvis du allerede er i gang med noget, men synes det er svært, er i tvivl om, om du skal fortsætte eller måske er ved at blive smidt ud.
  • Du kan også få hjælp, hvis du har svært ved at se, hvordan uddannelse eller job kan lade sig gøre i det hele taget, eller hvis du slet ikke synes job eller uddannelse er noget for dig. Det kan fx være, fordi du tumler med andre ting som fx økonomi, helbred eller andet.

Hvordan gør vi?

Vi arbejder sammen om at finde ud af, hvilken vej der giver mening for dig, og du får hjælp til at lægge en plan for dine næste skridt og med at få din plan ført ud i livet. Det kan fx være ved at besøge uddannelsesinstitutioner, kontakte virksomheder, hjælp til at få kontakt med og snakke med din sagsbehandler eller UU vejleder eller ved at vi mødes og hjælpes ad med at få fulgt op og får planerne ført ud i livet. Du har mulighed for at komme og få en enkelt snak eller to, men du kan også lave en aftale med om, at vi samarbejder i længere tid, hvis du har lyst.

Hvis du har lyst til at vide mere, så kontakt fremskudt job- og uddannelsesvejleder Mette Tousig på  tlf 51576415 eller mail tomet@aarhus.dk