Der er sket ændringer i de aktiviteter, som sundhedsplejerskerne tilbyder i Viby Syd. Som noget nyt er der nu hver tirsdag undervisning i børns udvikling, hvor der er åbent for alle. Alle aktiviteter foregår i Nabohuset, Rosenhøj 29, på følgende dage:

Åbent hus:

Du kan få vejledning ved sundhedsplejerskerne alle torsdage fra kl. 13.30-14.30, hvor der er åben for individuel vejledning. Torsdage i ulige uger fra kl. 12.30-13.30 er der desuden gruppevejledning om mad og måltider til børn fra 4-12 måneder.

Undervisning i børns udvikling i alderen 0-2 år:

Hver tirsdag i måneden er der tilbud om undervisning således 1. tirsdag = Søvn, 2. tirsdag = Sproglig udvikling, 3. tirsdag = Motorisk udvikling, 4. tirsdag =Opdragelse og forældrerolle. Undervisningen foregår fra kl. 10.30-11.30.

Åbent hus og Undervisning kræver ikke tilmelding, og henvender sig både til fædre og mødre fra lokalområdet.

Mødregrupper:

Her har du mulighed for at møde andre mødre fra lokalområdet, som du kan dele erfaringer med og opbygge et netværk. Dit barn kan lege med andre, og du kan drøfte forældrerollen med ligesindede. Der er også vejledning om emner, der vedrører dig og dit barn, som for eksempel opdragelse, leg, sprog og meget mere.

Mødregrupperne er for mødre med børn op til 1 år. Der er to grupper, der mødes henholdsvis onsdage kl. 10-12 og torsdage kl. 10-12. Deltagelse sker gennem tilmelding via din egen sundhedsplejerske.

Se også ”Tilbud fra Sundhedsplejerskerne” på vibysyd.dk eller https://sundhedspleje.aarhus.dk/ under Åbent hus eller søg på “Sundhedshus Syd”.