Når det nye børne -og ungeunivers Søndervang bliver til virkelighed ved årsskiftet, er det med en fælles rød tråd for den pædagogiske vision. Samarbejdet om det nye univers har styrket den fælles ledelse i lokaldistriktet, der sammen med boligforeningen også har fokus på den helhedsplan, der skal løfte Viby Syd. Ambitionen er, at hele området profiterer af et bredere og tættere samarbejde, men det kræver dialog og tydelighed fra alle parter.

”Vi bliver noget fælles nyt, ikke bare et fritidstilbud, en skole og et dagtilbud under samme tag,” siger Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder på Søndervangskolen.

Læs mere om samarbejdet i den sidste udgave af BU-Nyt Stafetten side 7.