Alle landets almene boliger er nu samlet på een søgeside, danmarkbolig.dk. Den påstår, at der ingen ledige lejligheder er i Århus.

 

25.11.09 [mere]

Selv om Landsbyggefonden skuffede fælt med pengene, tror kommunen fortsat på succes. Arkitektkonkurrence og bedømmelse løber det meste af næste år.

23.11.09 [mere]

Søndervangskolen satser på elevdemokrati. Skolen har samlet et stærkt elevråd, som har fået tildelt forskellige opgaver, der skal forbedre skolen for de andre eleverne

18.11.09 [mere]

Når borgerne i Vibysyd på tirsdag går til Søndervangskolen, Søndervangs Alle 40 A for at afgive deres stemme, får de udleveret to stemmesedler. Der er i virkeligheden tale om to valg.

14.11.09 [mere]
"Min karriere startede på Viby Skole"
lørdag, 14.11.09:

Borgerportalen Viby Syd har talt med den iranske kunstner Saeed Fadavi om bl.a. hans kunstværker på Viby Skole.

Kom til juletræsfest i Søndervangskolens aula
fredag, 13.11.09:

Juletræsfesten i Viby Syd søndag den 6. december, bliver tredje trin i den lokale samarbejds-raket.

Sundhedscafe i Viby Syd
søndag, 08.11.09:

Men dog færre penge fra Landsbyggefonden end håbet til sundhedscafeer, der skal samle sundhedsaktiviteter i lokalområder.

Skuffende udmelding fra Landsbyggefonden
lørdag, 07.11.09:

Viby Syd får kun 26% af det ansøgte beløb til en boligsocial indsats i området. Årsag: fondens pengekasse er tom.

"Vi har ikke lært at stemme"
tirsdag, 03.11.09:

I forbindelse med kommunal - og regionsvalget holdt Kvindehuset i Viby en prøvevalg í dag, hvor kvinder kunne øve sig på at stemme.

Alle landets almene boliger er nu samlet på een søgeside, danmarkbolig.dk. Den påstår, at der ingen ledige lejligheder er i Århus.

 

25.11.09 [mere]

Selv om Landsbyggefonden skuffede fælt med pengene, tror kommunen fortsat på succes. Arkitektkonkurrence og bedømmelse løber det meste af næste år.

23.11.09 [mere]

Søndervangskolen satser på elevdemokrati. Skolen har samlet et stærkt elevråd, som har fået tildelt forskellige opgaver, der skal forbedre skolen for de andre eleverne

18.11.09 [mere]

Når borgerne i Vibysyd på tirsdag går til Søndervangskolen, Søndervangs Alle 40 A for at afgive deres stemme, får de udleveret to stemmesedler. Der er i virkeligheden tale om to valg.

14.11.09 [mere]