Der er generelt stor tilfredshed med at bo i området - det seje træk skal være at forbedre områdets image.

30.06.08 [mere]

Der bliver hver dag smidt affald rundt omkring i Rosenhøj. Det sker ofte ved containerne til papir, men det er også et stort problen i kældrene. Det koster beboerne mange penge at få det fjernet.

29.06.08 [mere]

Den toårige projektperiode er slut, og Athletic South skal etableres som en egentlig idrætsforening.

28.06.08 [mere]

Hvordan er det så gået med årets studenter og HF'er efter den nye karakterskalas indførelse?

27.06.08 [mere]
Rani Hørlyck talte om danskhed og helhedsplan
torsdag, 26.06.08:

Lad udgangspunktet være, at vi tror på, at vi vil hinanden det bedste.

 

Et mere attraktivt Rosenhøj lader vente på sig
onsdag, 25.06.08:

Færre lejligheder, pænere omgivelser og en anderledes beboersammensætning skal gøre Rosenhøj mere attraktiv. Men forkastelsen af helhedsplanen i sidste uge bremser tiltagene.

Bazar Syd på butikstorvet
tirsdag, 24.06.08:

"Et bedre sted at bo" - mere håndværk, mindre bøger, foreslår arbejdsgruppe om helhedsplanen.

Skt. Hans i Rosenhøj
mandag, 23.06.08:

Det blev en lidt kølig aften, og bålet og heksen brændte hurtigt

Bedre rekreative arealer i området
mandag, 23.06.08:

Bedre trafikale forhold med flere rundkørsler og nyt beboerhus var nogle af de emner, der blev taget op på mødet om helhedsplanen.

Ildsjælene er blevet væk
søndag, 22.06.08:

Det er svært at lave aktiviteter, når ingen vil tage ansvar. Afdelingsformand Jørgen Thagaard savner det sammenhold, der engang var i afdeling 27 i Søndervangen.

En formiddag på vand og brød
lørdag, 21.06.08:

- eller hvad der kan ske, hvis ens baseballkasket ligner en forbryders og man oven i købet er så suspekt at gå med ring i øret.

Nye ideer i spil
fredag, 20.06.08:

Borgermøde var enigt om, at Søndervangskolen skal være udgangspunktet for et fælles hus i bydelen.

Strejken er overstået
onsdag, 18.06.08:

Pædagogstrejken, som har været skyld i, at børn har kedet sig, er slut nu.

Blå Team gør din hverdag lettere
tirsdag, 17.06.08:

Det er så nemt, når Blå Team træder i funktion i Rosenhøj.

Klubbens mål er lovlige scootere
mandag, 16.06.08:

Borgerportalens artikel om de fartglade unge har givet anledning til eftertanke blandt de unge.

Kortere ventetid på pas og kørekort
søndag, 15.06.08:

Kortere ventetid på pas og kørekort for alle og bedre service for borgerne i Viby og omegn. Men der går et halvt år endnu.

Bestyrelsen groggy efter afdelingsmødet
fredag, 13.06.08:

Forventer at stille alternativer op til den nu afviste helhedsplan.

Beboerne i Rosenhøj sagde nej
fredag, 13.06.08:

Ca. 250 beboere var mødt op til det årlige afdelingsmøde i Rosenhøj - bestyrelsen trak forslag tilbage.

Beboerne i Blok 5 kan vælge først
torsdag, 12.06.08:

Afdelingsformand i Rosenhøj beroliger kritikere: Der er god tid, og hvis der er andre ideer, er vi åbne.

Lidt for fartglade unge
torsdag, 12.06.08:

Mange beboere klager over unges hensynsløse kørsel på knallert.

"Jeg flytter ikke en meter"
onsdag, 11.06.08:

Jytte Schmelling Jespersen forstår ikke, hvorfor hendes blok 16 skal ændres til kontorer.

Et bedre sted at bo
tirsdag, 10.06.08:

Kom til borgermøde og sæt dit fingeraftryk på udviklingen i Søndervang Skoledistrikt.

Rapmusik, harmonika og borgmester til indvielse af vores portal
mandag, 09.06.08:

Borgerportalen i Viby Syd inviterer alle til indvielse 16. juni i Rosenhøjs selskabslokale

Nødvendigt med en plan B
søndag, 08.06.08:

Hanne Jensen har fået en god ven til at passe sin datter.

Når forandring ikke fryder helt
lørdag, 07.06.08:

Beboere i Blok 5: Det sociale samspil går tabt, hvis blokken rives ned.

Spændende ideer til et nyt Rosenhøj
fredag, 06.06.08:

Rosenhøj opdeles i fire kvarterer med hvert sit udseende og funktion

 

 

Trillende sommeraktiviteter for de unge
fredag, 06.06.08:

Aktiviteterne om sommeren for de unge

Huslejestigning i Rosenhøj efter helhedsplan
torsdag, 05.06.08:

Store forbedringer på vej – til gengæld nedrives boligblok, og en anden ændres til kontorer.

Vårkjærparken tilbage?
torsdag, 05.06.08:

Kan beboerne i Vårkjærparken og Grøfthøjparken få parkområdet tilbage fra Jyllands-Posten?

Strejkeramt barn: "Jeg keder mig ikke"
onsdag, 04.06.08:

Mus’ab Kiris på fire år er hjemme på grund af strejken, og det er et stort problem i familiens hverdag - men ikke for drengen selv.

Oddergrisen fusionerer med VLTJ
tirsdag, 03.06.08:

To privatbaner fusionerer. De to privatbaner VLTJ og Oddergrisen er nu samlet i et selskab.

Anne ”Pippi” Graah tog afsked med Søndervangskolen
mandag, 02.06.08:

"Jeg håber at I alle bliver ved med at støtte skolen, at I er stolte over den og passer på den," sagde hun i afskedstale.

Idræt, bevægelse og fællesskab for de 13-15 årige
søndag, 01.06.08:

Fritidssport Rosenvang er et nyt tilbud til børn og unge i Rosenvang-kvarteret.

Der er generelt stor tilfredshed med at bo i området - det seje træk skal være at forbedre områdets image.

30.06.08 [mere]

Der bliver hver dag smidt affald rundt omkring i Rosenhøj. Det sker ofte ved containerne til papir, men det er også et stort problen i kældrene. Det koster beboerne mange penge at få det fjernet.

29.06.08 [mere]

Den toårige projektperiode er slut, og Athletic South skal etableres som en egentlig idrætsforening.

28.06.08 [mere]

Hvordan er det så gået med årets studenter og HF'er efter den nye karakterskalas indførelse?

27.06.08 [mere]