Søndervangskolen kan fordoble elevtal

Publiceret 13.04.12 kl. 14:00 af

Birger Agergaard

Søndervangskolen bliver betydeligt større, hvis byrådet retter sig efter konsulenternes forslag.

Søndervangskolen bliver betydeligt større, hvis byrådet retter sig efter konsulenternes forslag.

Søndervangskolen "overlever" den frygtede sparepakke i skolevæsenet, idet den ikke foreslås lukket i en konsulentrapport. Tværtimod foreslår konsulenterne i alle modeller, at skolen bliver mindst dobbelt så stor som nu.

Det skyldes, at en anden skole skal lukkes, så Søndervangskolen tilføres elever fra en hel skole. I en af modellerne lukkes Rundhøjskolen og skal sende elever til Viby Syd, i en anden model er det Grønløkkeskolen i Tranbjerg, der lukker.

Det skal understreges, at der ikke er taget nogen form for beslutning. Rapporten skal i høring, og i sidste ende er det byrådets politikere, der afgør sagen. Men da alle modeller styrker Søndervangskolen, er der gode chancer for mindst en overlevelse.

I dag har Søndervangskolen 313 elever i 0.-9. klasse, og de forskellige modeller i rapporten øger elevtallet til 700-800 elever. Men det er matematik - realiteten kan blive, at nogle af de flyttende elever vælger privatskole.

Søndervangskolenhar 83 procent tosprogede elever. Hvis der kommer nye elever fra Rundhøj eller Tranbjerg, vil andelen falde til omkring hver anden elev, der er tosproget.