Kommentar: Det delte Danmark

Publiceret 02.10.11 kl. 09:46 af

Gunni Seidelin Petersen – afdelingsformand i Rosenhøj

Lars Olsen - det er kun i et blandet socialt miljø, der skabes mulighed for at bryde den sociale arv.

Lars Olsen - det er kun i et blandet socialt miljø, der skabes mulighed for at bryde den sociale arv.

”Da jeg var dreng, boede jeg i et rækkehus i en kernefamilie. Jeg havde mit eget værelse. Vi havde en lille have. Lige over for boede min bedste ven John i en toværelses lejlighed sammen med sin mor, sin moster og sin morfar.” Sådan indledte Lars Olsen sit indlæg om det delte Danmark, da Beboer Forum i mandag den 26. september havde indbudt til fyraftensmøde om uligheder i dagens Danmark.

Svært at bryde den sociale arv
Lars Olsens pointe var, at et blandet samfund, som hans barndoms kvarter, skaber social sammenhængskraft og solidaritet, ja, faktisk er det grundlaget for velfærdssamfundet, som vi kender det. Lars Olsen mener også, at det kun er i et blandet socialt miljø, der skabes mulighed for at bryde den sociale arv.

Mange undersøgelser viser, at elever fra skoler med mange børn fra socialt udsatte familier i langt mindre grad får en ungdomsuddannelse end børn fra skoler med en mere blandet børneflok.

Ingen i samfundets elite bor alment
I den problemstilling spiller den almene boligsektor en afgørende rolle, det er nemlig her, de socialt dårligst stillede familier bor. Men blandt beslutningstagere og meningsdannere er der ingen interesse for den almene boligsektor – den ligger simpelthen under deres radar. Ingen meningsdannere, politikere og journalister bor alment – vi har fx lige valgt et folketing helt uden almene beboere, i det gamle var der to.

Lars Olsen nævnte renoveringspuljen som et eksempel på, hvordan almene beboere overses. Renoveringspuljen kunne ikke søges af almene beboere, daværende erhvervsminister Lene Espersen udtrykte det således: ”Det ville ikke være fair, hvis fem boligorganisationer tømte kassen på en formiddag.”

Helhedsplanen - stort skridt i den rigtige retning

Hvis vi vil bevare velfærdsstaten og skabe mere lighed, skal vi altså skabe boligområder, hvor forskellige mennesker fra forskellige lag bor i samme områder. På den måde er vi med til at skabe større forståelse og sammenhold mellem forskellige samfundsgrupper.

Jeg tror, vi er på rette vej, når vi i Viby Syd gennemfører en gennemgribende fysisk forandring, som gør området til en attraktiv bydel, og som med de ombygninger vi står over for i Rosenhøj, sammen med etablering af et medborgerhus, skaber nogle gode rammer om det gode naboskab, samtidig med, at vi gennemfører en stor boligsocial indsats, og på toppen oven i købet har et udlejningsforsøg kørende, som allerede har betydet en mærkbar ændring i beboersammensætningen.

Lars Olsens foredrag var for mig en påmindelse om, at fastholde udviklingen frem mod: ”En attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning, hvor beboerne trives”, som det hedder i den overordnede målsætning for helhedsplanen for Viby Syd.