Viby Syd bliver helt anderledes

Publiceret 04.03.11 kl. 11:27 af

Birger Agergaard

Afdelingsformand i Rosenhøj, Gunni Petersen, viser, hvordan boligvejene snarere bliver til gader.

Afdelingsformand i Rosenhøj, Gunni Petersen, viser, hvordan boligvejene snarere bliver til gader.

Et medborgerhus med idrætshal skal "klistres" på Søndervangskolen langs Mathildelundsvej. Udendørs bliver der amfiscene og mulighed for mange udendørs aktiviteter.

Et medborgerhus med idrætshal skal "klistres" på Søndervangskolen langs Mathildelundsvej. Udendørs bliver der amfiscene og mulighed for mange udendørs aktiviteter.

Rosenhøj bliver væsentligt forandret, og både Søndervangen og Kjærslund får også tilført nye kvaliteter. Det står klart efter afsløringen af vinderprojekterne, der skal føre Viby Syds helhedsplan ud i livet. 

De mest synlige ændringer kan beboerne se, når de bevæger sig på Søndervangs Alle hen mod skolen. På højre side er blok 1 revet ned, og et terningeformet og løvfyldt nybyggeri huser mindst 100 kommunale arbejdspladser. Ser man hen mod skolen, er den ikke til at kende, for et nyt medborgerhus og idrætshal "klistrer" sig på skolens facader ud mod Mathildelundsvej.

Dele af fire blokke rives ned
Bevæger man sig hen ad Mathildelundsvej, ser der også anderledes i Rosenhøj: Blok 2, 4 og 5 er bygget helt om, idet de midterste opgange er fjernet, så A- og C-opgangene står som enkeltstående "punkthuse".I blok 3 fjernesC-opgangen for at give plads ti lvejen.

Nu (altså om nogle år...) kan du dreje til højre ind i Rosenhøj, idet nogle af boligvejene bliver ført helt ud til Mathildelundsvej. Det er blandt andet derfor, det er nødvendigt at rive dele af blok 2, 3, 4 og 5 ned, men det sker også for at "åbne" Rosenhøj mere til omverdenen og bringe mere lys ind.

Boligvejene inde i Rosenhøj kommer mere til at ligne gader, fordi der skal bygges nye boliger mellem nogle af blokkene, ud mod gaderne. Der er ikke boligkvoter til disse byggerier endnu, men når der kan bygges nyt, hjælper de nye lavere blokke til med at skabe "gårdmiljøer" i mellem nogle af blokkene.

Vi opdaterer borgerportalen med nyt om vinderforslagene, så kig forbi lidt senere.