ALBOA regner på beboernes husleje

Publiceret 13.05.11 kl. 06:50 af

Birger Agergaard

På Alboas stormøde på gymnasiet blev der spurgt meget til både huslejen og trafikken. Ole Maltsen ses til venstre.

På Alboas stormøde på gymnasiet blev der spurgt meget til både huslejen og trafikken. Ole Maltsen ses til venstre.

Beboerne i Viby Syd skal være med til at bære driftsomkostningerne til de to medborgerhuse - her det store ved Søndervangskolen.

Beboerne i Viby Syd skal være med til at bære driftsomkostningerne til de to medborgerhuse - her det store ved Søndervangskolen.

Der regnes på tallene næsten helt frem til den dag, hvor beboerne i Søndervangen og Kjærslund skal tage stilling til Helhedsplanen for Viby Syd. 

For det er ikke kun det principielle, de tager stilling til, men også hvor meget deres husleje stiger som følge af planen.

Ole Maltesen fra ALBOA oplyser, at på mandag får beboerne en indkaldelse til det ekstra afdelingsmøde, som Ny Søndervangen, Gl. Søndervangen og Kjærslund holder tirsdag den 31. maj.

Det beslutningsgrundlag, som beboerne skal have for at sige Ja eller Nej, omdeles til alle beboere den 23. maj.

"Her vil det fremgå, hvor meget huslejen vil stige. Eller rettere: beboerne skal tage stilling til en maksimum-ramme for, hvor meget det vil koste at være med i driften af medborgerhusene og etablering af haveanlæg i Kjærslund. HVIS det senere skulle vise sig, at rammen ikke holder, så skal der holdes et ekstraordinært afdelingsmøde om det," siger Ole Maltesen.

Fodslag i udmeldinger
Han vil ikke løfte sløret for, hvor mærkbar huslejestigningen bliver. Der regnes på det endnu, og da det er fælles anliggender med Århus Omegns beboere i Rosenhøj, så skal der også være fodslag i de udmeldinger, der kommer - og beboerne skal have informationen før pressen.

Landsbyggefonden har afsat penge til byggeri af de to medborgerhuse og til boligsociale aktiviteter, mens den almindelige drift af husene betales af beboerne.

Trafikken måske ind i lokalplan
På det seneste stormøde, som ALBOA holdt på Viby Gymnasium, blev der også spurgt meget til busser og trafikanlæg på Søndervangs Allé.

"Det er en kommunal opgave at anlægge veje og sivegader, og vi er sammen med kommunen ved at se på, om forslagene skal igennen en lokalplanfase. Det vil betyde, at der kommer en offentlighedsfase, så alle beboere kan kommentere lokalplanforslaget," siger Ole Maltesen.