Udlejningsforsøg med succes

Publiceret 06.07.11 kl. 06:17 af

Birger Agergaard

Det har været et hit at have denne udstillingslejlighed i udlejningsforsøget.

Det har været et hit at have denne udstillingslejlighed i udlejningsforsøget.

For to et halvt år siden startede Boligforeningen Århus Omegnet udlejningsforsøg, hvor især erhvervsktive og studerende rykkede foran i køen  til boliger. Om et halvt år slutter forsøget, men allerede ved en midtvejsvaluering i efteråret 2010 har forsøget vist positive resultater. 

Udlejningsforsøget, der er sin første af sin art i Århus, har suspenderet de almindelige udlejningsregler, og ledige boliger udlejes via annoncering i dagspressen til personer, der er erhvervsaktive eller studerende. En demonstrationsbolig er brugt til at vise, hvordan en renoveret lejlighed kan indrettes.

Nye beboere i arbejde eller under uddannelse
Evalueringen viser, at udlejningsforsøget har bidraget til en mere balanceret beboersammensætning i Rosenhøj. Det skriver Det Boligsociale Fællessekretariat på sin hjemmeside.

"Med annoncering og en udstillingsbolig er det lykkedes at leje samtlige ledige boliger ud til lejere inden for målgruppen - altså personer i arbejde eller under uddannelse. Hermed er beskæftigelsessituationen i Rosenhøj, trods en periode med økonomisk krise, ikke forringet i samme omfang, som vi ser i andre tilsvarende boligområder i byen. En del studerende er også rykket ind i boligområdet, og bruger de store boliger til bofællesskaber, hvilket ikke tidligere har været udbredt i Rosenhøj."

Artiklen beskriver også, at udlejningsforsøget har formået at vende udviklingen i alderssammensætningen, så der nu er færre børn og unge i alderen 0-17 år og dermed flere voksenressourcer pr. barn/ung i afdelingen end tidligere.

40 procent færre opsigelser

I udlejningsforsøgets levetid beretter varmemestrene desuden om ændringer i indflytningsprocessen, hvor beboerne er nemmere at kommunikere med og komme i dialog med.

Man har også oplevet en markant nedgang på over 40 procent i antallet af opsigelser i afdelingen - en udvikling der vurderes at have en vis sammenhæng med udlejningsforsøget.

Det Boligsociale Fællessekterariats omtale