Et nej er den dyreste løsning

Publiceret 22.04.11 kl. 17:08 af

Birger Agergaard

Collage fra folderen, der er delt ud til Rosenhøjs beboere.

Collage fra folderen, der er delt ud til Rosenhøjs beboere.

Uden en helhedsplan bliver der eksempelvis ingen gårdrum mellem blokkene, men huslejen stiger til gengæld mere...

Uden en helhedsplan bliver der eksempelvis ingen gårdrum mellem blokkene, men huslejen stiger til gengæld mere...

Den billigste løsning for beboerne i Rosenhøj vil være et ja til helhedsplanen, som endda indeholder de fleste forbedringer. Hvis beboerne nedstemmer planen, får de en mindre renoverings-pakke, men det er samtidig den pakke, der giver den største huslejestigning.

Forvirret? Måske, men den er god nok. Boligforeningen Århus Omegn har netop sendt en ny folder ud til beboerne, hvor regnestykket bevises.

Årsagen er, at Landsbyggefonden vil støtte Rosenhøjs renoveringsplan med billige lån og samtidig en huslejestøtte på 15-18 mio. kr. om året. Huslejestøtten gør, at huslejen stiger moderat.

Landsbyggefonden kræver helhedsplan
Men Landsbyggefonden kræver for sin støtte, at der gennemføres en helhedsplan, der indeholder mere end blot renovering - altså også forbedringer som medborgerhus, elevatorer, boliggader, bedre udearealer og så videre.

Siger beboerne nej til denne plan, skal lejligheder, tage mv alligevel renoveres og isoleres. Det skal der lånes til i banken plus lånes renoveringsstøtte i Landsbyggefonden, og på de vilkår bliver huslejen højere, selv om der sker færre forbedringer.

Boligforeningens regnestykke ser sådan ud:

Den "store" helhedsplan:

 • Lån 450 mio. i Landsbyggefonden
 • Huslejestigning pr. m2 pr. år: 65-85 kr.
 • Huslejestigning: ca. 565 kr. pr. mdr. (for 91 m2).
 • Besparelsen på varme betyder, at huslejen vil
  stige ca. 440 kr pr måned.

Den "lille helhedsplan:

 • Lån 180-190 mio. kr i banken  og renoveringsstøtte i Landsbyggefonden
 • Huslejestigning pr. m2 pr. år: 170-180 kr
 • Huslejestigning: ca. 1.325 kr. pr. mdr. (for 91 m2).
 • Besparelsen på varme betyder, at huslejen vil
  stige ca. 1.200 kr pr måned.