Roligt afdelingsmøde i Rosenhøj

Publiceret 12.04.11 kl. 13:20 af

Birger Agergaard

Yrsa Schjødt Høj overtog formandshvervet for en aften fra Gunni Petersen, der er sygemeldt.

Yrsa Schjødt Høj overtog formandshvervet for en aften fra Gunni Petersen, der er sygemeldt.

Een ting er helhedsplanen i Viby Syd - en anden ting er afdelingsmødet i Rosenhøj.... I hvert fald blev afdelingsmødet holdt mandag uden egentlig debat om helhedsplaner, nedrivninger og så videre.

102 beboere mødte op til afdelingsmødet. Yrsa Schjødt Høj holdt den formandsberetning, som afdelingsformand Gunni Petersen skulle have stået for, men han havde meldt afbud på grund af sygdom.

Om helhedsplanen orienterede hun om de møder, der holdes specielt om planen og om Rosenhøjs egen store renoveringsplan. Der er planlagt flere orienteringsmøder i Rosenhøj, inden beboerne skal stemme om planen, og der bliver også et par byvandringer med arkitekter.

Yrsa Høj kom ind på de statistiske oplysninger om beskæftigelse, kriminalitet mv., som anvendes til at klassificere boligområder til det, som regeringen kalder "ghettoer". Hun glædede sig over, at i denne statistik ligger Viby Syd faktisk bedre end i Århus som helhed.

Formandsberetningen kom også ind på årets forskellige arrangementer og undervisning, og der var en opfordring fra seniorklubben om at deltage her - hvis man da er senior...

Kampvalg til bestyrelsen
Der var kampvalg til bestyrelsen, og her fik Bjarke Peitersen flere stemmer end Ebrahim Nahimi. Der var genvalg til Yrsa Høj og Litta Vedel. Anita Nissen og Gunni Petersen var ikke på valg.

Først under punktet "Eventuelt" kom der en del kritiske kommentarer til nedrivninger mv. Afdelingsmødet blev styret af Ole Maltesen fra Alboa.