Søndervangskolen kan komme til tops

Publiceret 17.08.09 kl. 15:25 af

Jens Møller

Søndervangskolen arbejder på mange fronter for at blive en god og søgt skole. Her gælder det skolens morgenmadsprojekt (se link under artiklen).

Jens Møller - bolden er nu op til byrådet i Århus.

(Fork. af red.) En velfungerende skole er vigtig for et boligområde, og det gælder især i de udsatte områder, hvor skolen også kan være omdrejningspunkt for fritidsaktiviteter, forældresamarbejde og fællesskab.

Dermed er skolen foruden det rent uddannelsesmæssige aspekt en stor social motor for nærområdet, hvilket er med til at skabe liv og øge tiltrækningen til området.

I statistik fra 2008 hentet hos Undervisningsministeriet er Søndervangskolen i Viby placeret som en af de skoler i Århus med det laveste karaktergennemsnit. For at få vendt det faglige niveau og den sociale udvikling i boligområdet, bør vi i Århus satse massivt på Søndervangskolen.

Udviklingen kan vendes
Udviklingen kan nemlig vendes, hvilket Strandgårdsskolen i Ishøj er et eksempel på. Strandgårdsskolen havde tidligere de samme problemer som Søndervangskolen med fagligt svage elever, der kom fra socialt vanskelige kår samt mange nydanske børn. Imidlertid har man på Strandgårdsskolen formået at vende udviklingen og oplever nu større tilgang af distriktets elever til skolen, markant forbedrede læseresultater, positive tilbagemeldinger fra skolens samarbejdspartnere samt positiv omtale i medierne.

En stor del af skylden for den positive udvikling skal tilskrives en massiv indsats fra lærere og ledelse på skolen. En anden helt central del af den positive udvikling i Ishøj har været, at byråd og forvaltning har bakket 100 pct. op om projektet og aktivt har deltaget i indsatsen i lokalområdet.

Bolden ligger hos byrådet
Med succeshistorien fra Ishøj i baghovedet er der al mulig grund til, at vi skal sætte ind for at få Søndervangskolen fra bund til top blandt de århusianske skoler. Især når erfaringerne fra Ishøj viser, at den massive satsning på skole og boligområde har ført til bedre resultater for skolen, øget tiltrækning til området fra ressourcestærke beboere samt en mere velfungerende bydel.

Nu ligger bolden hos byrådet i Århus.

Læs hele indlægget på JP Århus