Klubben Rosenhøj er flyttet, og har samtidig fået ny leder. Det er Lars Henrik Pind, der er ansat som ny fritidscenterleder i fritidscenter Søndervang, UngiAarhus SYD pr. 1. maj 2018.

Lars har siden 2000 været beskæftiget med pædagogik og undervisning på børn -og ungeområdet, først som underviser og fra 2003 med forskellige ledelsesfunktioner på flere specialskoler. Senest har Lars været skoleleder på Lundagerskolen, som er en specialskole i Horsens. Her var han blandt andet meget optaget af specialpædagogikken omkring udsatte børn og unge.

Nu glæder Lars sig til at tage fat i Viby Syd. ”Jeg ser frem til at indrette det nye sted, og profilere os som klub ikke skole. Det skal ligne en klub, og være et spændende og inspirerende sted at komme, rammerne er vigtige”, fortæller Lars, der også vil tydeliggøre fagligheden i tilbuddet.

Måske grundet Lars tidligere erfaring er hans mantra, at ”alle børn kan noget, vi skal bare finde strategier, der udnytter deres potentiale” fastholder han, og fortsætter ”vigtigt er også at give muligheder for udvikling, og sætte de bedste rammer for det”. Derfor glæder Lars sig også til at indrette Klubben herefter.

Lars glæder sig ligeledes til at lære området, beboere og børn at kende, ”det bliver spændende at møde alle, og vi vil bestræbe os på, at gøre Klubben endnu mere attraktiv at komme i”, han forsikrer, at ”der i Klubben er plads til mange flere børn”.