Efter Gunni Pedersens mangeårige indsats i afdelingsbestyrelsen i Rosenhøj, valgte han at gå på velfortjent ”pension”, og derfor skulle der vælges en ny formand. Valget faldt på Morten Papsø Øhlenschlæger, der har boet i Rosenhøj siden 2004. Morten underviser dagligt på Aarhus Tech, men han har også fundet tid til bestyrelsesarbejde, og har således været med i afdelingsbestyrelsen siden september 2017, ligesom han også sidder i Hovedbestyrelsen.

”Jeg ville gerne søge medbestemmelse, og et tidligere medlem af bestyrelsen opfordrede mig til at stille op”, fortæller Morten. Sammensætningen af bestyrelsen byder også på flere nye medlemmer, ”så lige nu er vi i proces med at lære hinanden at kende. Vi er der på lige vilkår, så opgaverne skal uddelegeres, og så skal vi sammen finde en handlingsplan for den fremadrettede indsats” fastslår han.

Morten ser også et stort arbejde i at udvikle beboerdemokratiet, og rekruttere beboere til frivilligt arbejde i området. ”Vi vil lave en jobbank for frivillige, så vi har hjælp til arrangementer” lover Morten.

Hvis du gerne vil i kontakt med afdelingsbestyrelsen, eller vil du yde en frivillig indsats i Viby Syd så kontakt afdelingsbestyrelsen via deres Facebook