En kold vinteraften fik et nyt partnerskab sin spæde start. Her inviterede 17plus nemlig indenfor i deres lokaler på Søndervangskolen til en aften, hvor projekt Noget for Noget fik sin debut. Vi havde inviteret 3 erhvervsaktive til at komme og give alternative bud på, hvad man også kan gøre og skal tage med i sine overvejelser, når man er ung, og står overfor de afgørende valg for sin fremtid.

Den ene foredragsholder måtte melde fra pga. arbejde, hvilket kan ske, når man er selvstændig. Men der var stadig oplæg fra Bilal, selvstændigt erhvervsdrivende, og Mohammed, butikschef i Fakta. Bilal har blandt andet en mobilreparationsbutik i Vibycenteret, og Mohammad har gjort karriere indenfor supermarkedskæder fra flaskedreng til nu at være butikschef i den lokale Fakta..

På hver sin måde, og med mulighed for tilhørerne for at stille spørgsmål, viste de to alternativer til den mere normale måde at gå gennem ungdommen på, med ungdomsuddannelse og videregående uddannelse derefter. Selvfølgelig talte ingen imod den gængse vej, og der blev ikke lagt skjul på, at der skulle bruges både flere ressourcer og en del ekstra tid, hvis man ville følge de to eksempler. Begge anbefalede, at man som udgangspunkt skulle følge de normale rammer, men fremhævede, at man også havde mulighederne for at opnå mere, hvis man arbejdede hårdt for det.

Bilal fortalte, at han selv havde planer om at læse videre, mens Mohammad også havde planer om en fortsat karriere, men gerne i samme spor som han har fulgt hidtil. Omkring 15 unge havde fundet vej til arrangementet, hvor der bagefter var pizza og sodavand, mens de mere uformelle spørgsmål kunne debatteres. Alt i alt kunne de unge gå derfra med lidt mere viden om, at verden tilbyder andet og alternativer til det traditionelle, men at det kræver held og en stor arbejdsindsats.

Kontakt gerne Kennet i 17plus på telefon 4185 7571 eller på mail: , hvis du har idéer eller lyst til at være med til at bestemme.

Projekt Noget for Noget:

Projekt Noget for Noget samler unge til et fyraftensmøde, hvor der vil være forplejning, oplæg- eller foredrag om arbejdsmarkedet, politiet, sociale myndigheder samt positive rollemodeller. Hensigten er, at de unge mennesker får lyst og mod på det danske samfund, og at de deltagende rollemodeller får kontakt med de unge, og hjælper dem med vejledning om uddannelse eller beskæftigelse.

Projektet betales via deltagerbudgetter fra Aarhus Kommune.

Kontakt Aisha

 

 

Tekst og fotos af Kennet Jokumsen