Det vil Mette Løvholm og Gül Sakal blandt andet gerne undersøge i foråret/sommeren 2018. Her vil de udarbejde en lokalsamfundsanalyse i Viby Syd, der har til formål at styrke sundheds- og trivselsindsatserne lokalt i området.

Mette og Gül vil i en periode på et halvt år forsøge at få et større indblik i Viby Syd, og de er meget interesserede i tale med beboere i området. De vil udover beboerne også tale med boligsociale medarbejdere, civil- og lokalsamfund og kommunale aktører i området.

Et af de primære mål med analysen er at bidrage til den nuværende sundheds- og trivselsindsats i Viby Syd, som Camilla Overgaard Larsen står for. Her kan analysen især tænkes at bidrage til mere sammenhæng mellem kommunale sundhedstilbud og de behov og muligheder, der findes i nærområdet ved netop at fokusere på behovene i Viby Syd.

Mette og Gül får arbejdsplads lokalt i boligområdet et par dage om ugen, og vil indgå i tæt samarbejde med den boligsociale helhedsplan i Viby Syd. De er ligeledes meget interesserede i at komme med til nogle af aktiviteterne i Viby Syd, så her vil I også kunne møde dem.

Du kan træffe Mette og Gül på følgende:

Mette tlf. 51575838 eller mail

Gül tlf. 51575840 eller mail