Når man får en boligsocial helhedsplan til et område, får man altid økonomiske midler til 4 år. Den nuværende Helhedsplanen i Viby Syd har i disse dage eksisteret i 3 år, og vi har derfor ansøgt Landsbyggefonden om endnu en 4-årig periode. Det har vi netop fået grønt lys til, og det er derfor med stor glæde, at vi kan fortælle, at der fortsat vil være en boligsocial indsats i Viby Syd som minimum indtil udgangen af 2023.

Ud over de mange projekter i helhedsplanen, så sker der rigtig mange andre ting i det boligsociale felt i Viby Syd. Der er i samarbejde med frivillige beboere og andre samarbejdspartnere opstået rigtigt mange ”knopskydninger”, og det er med stor begejstring, at vi er med til at anlægge ”Nyttehaver” ved Nabohuset, samt at understøtte ”Tal dansk cafe” og ”Stor legedag” i Basen. I årets løb er der også kommet meget andet til for eksempel træningsvejledning i vores motionsrum, event med Lydenskab & African Footprint, busture og ungearrangementer. De beboere, som fik penge fra Deltagerbudgetter, har også afholdt flere arrangementer, og der er kommet for eksempel ”Lær at cykle” hold. For et overblik over alle de gode tilbud kan du følge os på Viby Syds Facebook eller på vibysyd.dk, hvor der også er en kalender.

Nabohuset, og også Basen, emmer af liv, og rigtigt mange kommer forbi – også blot for at få en kop kaffe eller en lille snak. Flere og flere aktiviteter understøttes med hjælp af frivillige, og specielt Byfesten var vidne på det enorme engagement, som der findes i Viby Syd. Hele 60 frivillige brugte tid og energi på at arrangere/afholde byfest for området – og det var en fantastisk dag for os alle

Vi vil gerne takke både beboere, frivillige, afdelingsbestyrelser, samarbejdspartnere samt boligforeningerne Århus Omegn og ALBOA for det gode samarbejde og den store opbakning til det boligsociale arbejde i Viby Syd. Sammen gør vi en forskel, og visionen om at skabe et levende og attraktivt boligområde lever videre.

Med disse ord vil vi fra den boligsociale indsats i Viby Syd ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

Af Boligsocial leder Jeanne Funch Asmussen

Portalen holder juleferie fra 21. december 2018 til 2. januar 2019, hvor vi igen er klar med nyheder fra Viby Syd.