Siden regeringen præsenterede sin Ghettoplan, har der været diskussion om økonomien bag. Forslaget er blandt andet at bruge midler fra Landsbyggefonden, som lejerne bidrager til.  Midlerne går for eksempel til medfinansiering af renovering af almene boliger.

Men er det rimeligt at Landsbyggefonden skal drænes til finansiering af ghettopakken? Dette spørger direktørerne i 3 boligforeninger blandt andet om i et læserbrev, der blev publiceret i Århus Stiftstidende 4. april 2018. Her lyder det f.eks. “Landsbyggefonden er beboernes ‘friværdi’ – penge som er indbetalt af beboerne og øremærket til at sikre, at boligerne er tidssvarende, for eksempel når klimaskærmen er nedslidt, eller skimmelsvamp gør boligerne usunde.”

Se ”Læserbrev: Regeringen må tage ansvar” på dette link: https://stiften.dk/laeserbrev/Laeserbrev-Regeringen-maa-tage-ansvar/artikel/507842

Læserbrevet er skrevet af direktør Leif Jensen (Århus Omegn), Svend Erik Møller (ALBOA) og Keld Laursen (Brabrand Boligforening).