I torsdags var der følgegruppemøde i Basen i forbindelse med den boligsociale helhedsplan i Viby Syd. Samarbejdspartnere og interessenter mødte talstærkt op til dagen, hvor det faglige emne var frivillighed.

Dagen startede med et kort oplæg af boligsocial leder Jeanne Funch Asmussen. Hun gav en status på de forskellige projekter under den boligsociale helhedsplan, nu hvor man er halvvejs i den nuværende. Og det går godt! Majoriteten af projekterne når deres milepæle, og derudover har der udviklet sig et væld af aktiviteter og knopskydninger fra fællesspisning til strikkeklub.

Som en optakt til gruppearbejde omkring frivillighed gav Henning Winther, Programleder for europæisk frivillighedshovedstad 2018, input og inspiration omkring frivillighed. Herunder hvordan der kunne tænkes en kobling mellem Viby Syd og resten af Århus.

 

Gruppearbejdet tog blandt andet udgangspunkt i følgende:

Hvordan kan sammenhængskraften i Viby Syd styrkes gennem frivillighed?

Hvordan kan vi i fællesskab i Viby Syd koble os på frivillighedsåret, og derved understøtte den frivillige indsats i området?

Hvordan gør vi det i dag?

Hvordan kan vi gøre fra i morgen?

Debatten gik livligt i grupperne, og der kom rigtigt mange ideer og forslag på bordet. Der vil i det kommende år blive arbejdet på at styrke frivilligheden i Viby Syd, blandt andet vil der blive holdt en foreningsaften den 10. januar 2018, med det formål at koble foreningslivet med frivillighed. Frivillige hænder vil blive essentielle for, at de mange aktiviteter forankres i området og på sigt drives videre.