”Jeg har boet i Rosenhøj i 14 år”, fortæller Zeinab, ”her er mine børn vokset op”. Men Zeinabs liv startede mange tusinde kilometer herfra i Mogadishu, hovedstaden i Somalia. Her voksede hun op med sine forældre og 10 søskende. Faderen byggede huse, og moderen havde en butik. Zeinab og hendes søskende gik i skole, og havde en normal hverdag. ”Men så kom krigen, og alt ændrede sig”, mindes Zeinab med sorg, ”og jeg måtte flygte”. Hun flygtede, og kom til Danmark i 1997.

Det svære sprog

Somalia har gennem mange år været præget af ustabilitet og lovløshed, grundet borgerkrigen som stort set har raset siden 1990. Før dette var landet delt i kolonier eller protektorater af England og Italien. Således voksede Zeinab f.eks. op i den italienske del, ”men jeg kan ikke huske mit italienske, nu taler jeg i stedet somalisk, arabisk og dansk”, smiler hun. Det var først i 1974, at somalisk blev et ”lovligt” sprog. I Århus startede Zeinab på sprogskole, ”men jeg lærte mest dansk af venner og naboer” oplyser hun om sit gode sprog den dag i dag. Dette medførte også til, at Zeinab nu på 12. år kan kalde sig dansk statsborger.

Minder fra Rosenhøj

Efter et stykke tid med bopæl i midtbyen flyttede Zeinab herfra og til Rosenhøj, hvor hun havde en veninde. ”Der var så mange små børn her den gang, nu er de alle store”, husker hun, der selv har 4 børn i alderen 10 til 18 år. ”Faktisk gik mine børn i klub, der hvor Nabohuset er”, mindes Zeinab. Hun bifalder de mange ændringer, der er gjort i Rosenhøj, og som har gjort området attraktivt.

Savner familien

Zeinab har ikke set sin familie i 15 år, og hun har et stort ønske om at gense dem alle. Men forholdene i Somalia er svære. Landet har udover den interne uro blandt militser og klaner, også været plaget af terror, tørke og hungersnød. ”Men jeg taler med min familie via de sociale medier”, trøster Zeinab sig selv.

Frivilligt arbejde

Zeinab er stærkt engageret i lokalområdet, hun kommer næsten dagligt i Nabohuset, hvor hun gerne sætter kaffe over, hvis der er hjælp behov. Og derudover er hun engageret i fællesspisningen i Basen, og har netop meldt sig til at hjælpe til byfesten i forbindelse med det store gratis morgenbord. ”Jeg kan godt lide at hjælpe til med frivilligt arbejde”, siger Zeinab om sit engagement.