31-12-2008

Sommerfotos fra Søndervangen - foto Yusuf Kiris