Der er efterhånden rigtigt mange foreninger i Viby Syd, der benytter lokalerne i Nabohuset Rosenhøj 31 til diverse aktiviteter. Derfor er det også blevet nødvendigt at justere lidt på reglerne for udlån.

I den forbindelse indbydes alle foreninger i Viby Syd til foreningsaften onsdag den 10. januar 2018 kl. 19.00-21.00. Her vil der være mulighed for at høre om foreningsregler ved medarbejder for Sport og Fritid, og få gennemgået reglerne for udlån af lokaler i nr. 31. Se programmet for aftenen her.

Alle foreninger, der ønsker at låne lokalerne, skal være tilstede denne aften. Først anmodes foreningerne om at komme med et lille oplæg om netop deres forening, og efterfølgende registreres de som lånere af lokalerne.

Det boligsociale personale i Viby Syd er indtil videre ansvarlige for udlånet af lokalerne, men det forventes, at lånerne selv rydder op og gør rent. Foreningerne betaler et depositum, men udlån er gratis. Derfor vil udlån også få mere karakter af noget-for-noget princippet, således at foreningerne f.eks. yder en frivillig indsats til byfesten eller lignende.

Vil du høre nærmere, kan du kontakte Merete Fjord O’Neill på telefon 2166 8833, eller Trine Damgaard Møller på telefon 2761 6688.