Under denne overskrift blev der torsdag den 28. juni 2018 afholdt stormøde i Basen i Søndervangen, og rigtigt mange beboere var mødt op. Efter velkomst ved direktør for Alboa Svend Erik Møller og Hovedbestyrelsesmedlem i Århus omegn og repræsentant for afdelingsbestyrelsen Morten Papsø gik mødet i gang. Formålet og dagsordenen for aftenen blev skitseret ved leder af Gadeplan UngiAarhus Michel Larsen. Aftenen ville forløbe som vekselvirkning med oplæg og beboerinddragelse.

Gadeplan

 Det første oplæg kom fra leder af Gadeplan Aarhus Thomas Jentzsch fra Ungdomscentret, han fortalte blandt andet om Gadeplans arbejde, som rækker ud til de unge, der ikke er i fritidstilbud, foretager ronderinger og arbejder tæt sammen med organisationer i lokalområdet. Gadeplansmedarbejderne i Viby Syd blev også præsenteret.

Kommunalt

Efterfølgende kom Afdelingsleder Jes Barsøe, Socialforvaltningen og Afdelingsleder Susanne Trineke, Beskæftigelsesforvaltningen og oplyste om de tiltag, som kommunen kan iværksætte, for eksempel på baggrund af en underretning. Her pointeredes også det tætte samarbejder med aktører i lokalområdet, f.eks. har Unge & Uddannelse en fremskudt indsats i Nabohuset, hvor der arbejdes tæt sammen med Jobklubben.

Politi og forebyggelse

Østjylland politi blev repræsenteret ved Bodil Larsen og Simon Cramer fra Forebyggelsesafdelingen. Begge kom med en kraftig opfordring til beboerne, ”vi kan ikke se det, I kan se herude i området så meld gerne ind, så vi bliver bevidste om problemerne, fortæl også gerne tid, sted og måske nummerplade”, lød det fra Bodil Larsen, der også oplyste at politiet er tilstede i området både i uniform, civil og med den mobile enhed. Såfremt beboerne var utrygge ved at melde, opfordredes de til at kontakte varmemestre eller de boligsociale medarbejdere. I forhold til kørsel med ATV er der kommet et nyt initiativ, således at politiet kan konfiskere køretøjet, hvis de ved hvor det er parkeret. Og selvfølgelig indskærpedes at farlig kriminalitet under alle omstændigheder skal meldes.

Boligforeninger

Leder af den boligsociale helhedsplan Jeanne Funch Asmussen repræsenterede boligforeningerne, ”sidste sommers uro er ovre, men nu kommer der en ny sommer, og der er meldinger om f.eks larm og hashsalg”. Hun fortalte desuden at den boligsociale indsats holder åbent hele sommeren, og kan hjælpe og guide, ”vi har beredskabsplaner og kan henvise jer til rette sted”. Men Jeanne kom også med et opråb, ”synliggør jer og os, brug området til leg, grill og en kop kaffe. Indtag området til jer, og de unge vil have mindre lyst til at være der. I Nabohuset bekæmper vi derfor f.eks. graffiti og hærværk, vi rydder op, for problemerne vokser, hvis der ikke gøres noget”.

Jeanne benyttede også lejligheden til at informere om sommerferieaktiviteter for alle børn i Viby Syd i Klubben på Søndervangskolen fra 2. -13. juni.

Nyt i området – Get2sport

Herefter var der oplæg ved Thorbjørn Juhl Overdahl fra Get2sport, som starter i Viby Syd til august. Her er indgået samarbejde med VIF omkring fodboldtræning for de mindre børn. Der afholdes et møde torsdag d. 9. august kl. 17-19 i Nabohuset, hvor der vil være mere information, følg os på https://www.facebook.com/VibySyd/ og hør også om den kommende fodboldskole.

Leg og lær i Frydenlund

Sidst var der et kort oplæg fra forældrenetværket i Frydenlund ved Abdullahi, Abdirahman, Fahia og Nimo. Fædrene fra Forældrenetværket fortalte om deres store engagement i Frydenlund, og om hvad man som forældre kan gøre for at støtte op om en aktiv og god sommer for børn og unge i lokalområdet.

Det sagde beboerne

Herefter kunne beboerne efter kort drøftelse med sidemanden, komme med deres input til aftenens emne. De sagde sagde blandt andet:

”Det gør mig tryg at høre, at der er så mange initiativer i gang”

”Mere synlighed af Gadeplan og politi ønskes”

”Vi der bor her kan være udsat hvis vi melder til politiet”

”Jeg er utryg ved busstoppestedet og nedenfor trapperne ved Mega Syd”

”Der er ved at være tryk på igen, er I opmærksomme på det?”

”Hvis vi som forældre søger hjælp kan det være svært at vide hvor vi skal gå hen”

”Hvis det skal være attraktivt at bo her og tiltrække ressourcerige beboere skal problemerne løses”

”Vi forældre skal vide, hvor vores børn er og opdrage dem. Hvis dit barn laver problemer, så tag ansvar, sig det og få hjælp”.

Sidstnævnte udsagn vakte klapsalver og der var også bred enighed om et forældreansvar kombineret med tilbud indenfor det sociale, beskæftigelse og fritidsliv. Herefter sluttede en aften med god interaktion fra beboerne, og alle ønskede hinanden en god – og tryg sommer.