”Jeg skal skrive nogle flere bøger og rejse”, glæder Ebrahim sig til sit velfortjente otium. Fredag afholdt Søndervangskolen en fin afskedsreception for Ebrahim Nahimi, som gik på pension efter et langt arbejdsliv. Der var en lækker tapasbuffet og fine taler fra både Rani Hørlyck, Martin Bernhard og Ebrahims søn.

Både hustru, børn og børnebørn, venner og kolleger var mødt frem for at hylde et arbejdsliv godt tjent. Og såvel ros som gaver var der i velfortjent overflod.

Rani takkede Ebrahim for siden 2005 at have været et aktiv for skolen, hvor han har varetaget mange forskellige opgaver udover modersmålsundervisning. ”Du har været tolk og brobygger, du har været en ivrig og loyal ambassadør for skolen” lød det blandt andet fra Rani. ”Du har om nogen bidraget til opbakning, tilfredshed og understøttelse dels i hverdagen og dels i lokalområdet”, roste hun, der også honorerede Ebrahim for at have en del i det yderst gode samarbejde, der er med forældrene.

 

Hun skitserede også kort Ebrahims vej fra han kom som flygtning fra Afghanistan i. Her måtte han som 52-årig flygte med sin familie efter at have været politisk aktiv i ønsket om demokrati. Og Rani fortsatte med at fortælle, at Ebrahim også i Danmark havde kæmpet for retten til frie holdninger, og også kæmpet for sin families og andre afghaneres velfærd og fremskridt. Hun havde også samlet en buket af ros fra andre samarbejdspartnere som f.eks. advokater, der gav Ebrahim fine ord med på vejen for hans tolkegerning.

Efterfølgende fortsatte Martin med prisen, herunder med en tak for Ebrahims tilgængelighed og velvillighed overfor samarbejde. Ligesom han takkede for det, som Ebrahim har tilført skolen. Sidst gav Ebrahims søn ham også nogle ord med på vejen, hvor han takkede sine forældre for støtte og opbakning, således at de alle var kommet godt i vej, ”både min søster og jeg er læge takket være vores forældre. Jeg er også glad for at se at min far nyder den respekt for sit arbejde, ligesom han nyder i vores familie.”

Trods ønsket om tid til at skrive flere bøger og rejse, vil Ebrahim også i mindre grad fortsætte samarbejdet med Søndervangskolen, han kan nok slet ikke lade være…

Med Ranis ord, ”Tak for din store indsats. Vi vil komme til at savne dig. Du kan med stolthed og ro trække dig tilbage. Du har udført et flot stykke arbejde”, takker vi også for samarbejdet.