Forfatter Indlæg
Pia Lerke
08.05.11 kl. 20:51
For eller imod helhedsplanen

I et af de hæfter Boligforeningen har delt ud, står der hvad vi får, hvis vi vælger helhedsplan, eller vi ikke vælger helhedsplan.
Men på længere sigt har det også nogle andre konsekvenser.
Hvis helhedsplanen ikke bliver vedtaget, vil vi få en meget stor huslejestigning. Erfaringer viser, at de der har mulighed for det og ressourcer til det, vil flytte i eget hus eller nyere lejligheder. Prisen vil være den samme. De tomme lejligheder vil blive besat med mennesker, der kun vil bo her, til de finder noget bedre. Disse mennesker har som oftest ikke lyst til at bruge ressourcer på nærområdet, da de snart vil flytte igen. Der vil ikke være så mange beboere, der taget initiativ til aktiviteter, hvilket igen vil bevirke stigende kriminalitet., hvorfor Rosenhøj vil komme ind i en dårlig spiral og forfalde.
Hvis helhedsplanen vedtages, vil vi få vores boliger meget forbedret. Vi vil få den store monotone bebyggelse delt op i mindre enheder. Dette vil bevirke, at folk vil begynde at snakke mere med naboerne, for det er nemmere at overskue naboer i 2 blokke end i 27 blokke.
Vi vil få en varieret bebyggelse med nyrenoverede boliger, og hvor der er noget ved at gå en tur i området, fordi der vil være mange forskellige ting at kigge på.
Mange vil sige at dette er en drøm, for erfaringerne viser, at alle de ting der er blevet lavet for at lave området pænere, har gjort det næsten værre. Bl.a. rosenbuerne.
Men nogle drømme går stadig i opfyldelse.
Der er her tale om så store ændringer, at det ikke kan undgå at lave mange ting om. Og forandringer kan være meget skræmmende og gøre mennesker meget utrygge, men hvis vi prøver at være lidt åbne overfor disse forandringer, i stedet for at gå i baglås og bare brokke os, så tror jeg denne drøm kan blive opfyldt.
Og til sidst vil jeg opfordre alle der kan til at komme og stemme om helhedsplanen d. 26. maj 2011. Hvad enten det er ja eller nej.

TØR DU OVERLADE ROSENHØJS FREMTID TIL DIN NABO


Max Laursen
09.05.11 kl. 12:42
Jeg syntes at du har en meget fin pointe, i dit indlæg i debatten, hvor du bl.a. peger på huslejeniveauet. Det er nemlig sandt, at hvis huslejen kommer over en bestemt grænse, så kommer de mennesker som boligforeningen og ”udlejningsforsøget” lægger op til ikke, eller i så fald, forlader de resursestærke beboere Rosenhøj igen, for så kan man jo ligeså godt købe egen bolig. Sådan har det altid været, og det er jo nok problemet for Rosenhøj. Derfor er det vigtigt at vi tager økonomien virkeligt seriøst.
Det kan være at vi kan blive lidt klogere på ”Café mødet” tirsdag d. 10-5-2011. Her skulle økonomien ligge klar, som jeg har forstået det.
For eller imod ”Helhedsplanen”? Vi skal i hvert fald kende økonomien, og se nogle detaljerede tegninger, idet hele taget være bedre klædt på, for at kunne afgøre, om det skal være et ”ja” eller et ”nej”.
Jeg går ud fra at det hele ligger klart på ”Stormøde 2” d.16-5-2011.

Max Laursen
Rosenhøj 5C
Lea Jørgensen
13.05.11 kl. 12:37
Vil gerne sige at vi jo ikke får nyrenoveret boliger kun på facaden. Jo vi får nye vinduer men selve lejlighederne vil jo stadigt være noget ( undskyld mig) gammelt møj eks gulve skabe olign og nej vi kan ikke bare selv sætte i stand for vores veligeholdskonto må og kan ikke dække alt det nogle af os gerne vil have lavet. Skal lige sige at jeg selv har fået nye badevær og køkken og betaler for det men resten af lejligheden er i dårlig stand og boligforeningen er ligeglad

Tilbage til oversigten