Forfatter Indlæg
Helene Hindsgaul
12.04.11 kl. 16:06
Forslag om skriftlig urafstemning kun blandt alle de første 5 blokkes beboere,
I grundlovens § 72 står der at: Boligen er ukrænkelig, og i § 73 at: Ejendomsretten er ukrænkelig, og at ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det og kun i følge lov og mod fuld erstatning. Som regel ganske få husstande.
Nu skal der jo ikke anlægges en motorvej gennem Rosenhøj, heldigvis! - og jeg tror ikke på, at nogen beboers almenvel bliver krænket, hvis der ikke sker nedrivninger ved de nævnte blokke.
Samtidig er det rigtig mange beboere, der enten bliver sat på gaden (hele 7 opganges beboere) eller bliver tyranniseret af jordskælvlignende rystelser, røg, støj og møj og midlertidigt at måtte fraflytte deres boliger.
Alt dette på grund af nogle virkelighedsfjerne arkitekters idéer om at åbne ud imod Mathildelundsvej (der er åbent i forvejen). Samtidig vil disse arkitekter bygge rækkehuse imellem de tæt liggende blokke. - det kaldes så fortætning. Gør den slags Rosenhøj bedre???
Med hensyn til et evt. hus til kommunale kontorer, så foreslog jeg d. 24 marts, at et sådant kunne bygges, hvor benzintanken nu ligger. - det blev overhovedet ikke kommenteret! Er det dialog??
Jeg anbefaler derfor, at vi beboere solidarisk stemmer for, at de første 5 blokkes beboere suverænt får lov til at bestemme deres egen fremtid ved en skriftlig urafstemning, sendt ud til den enkelte berørte husstand i god tid, så resultatet kan foreligge inden d. 26 maj. Optællingen bør overvåges af uvildige fra arbejdsgruppen, og de påtænkte nedrivninger bør herefter trækkes fra det, vi skal stemme om d. 26 maj!
Forslagsstiller:
Helene Hindsgaul
Rosenhøj 23 C 2.th.
tlf. 86293927
er træt af brok
19.04.11 kl. 23:36
hmm.... Helene Hindsgaul, har du slet ikke fulgt med i snakken okring sagerne i helhedsplanen? Der er I N G E N der blever bliver sat på gaden! A L L E bliver genhuset i Rosenhøj, eller andre steder hvis de ønsker det. Det er sommetider man skulle tro du snakker/skriver for at holde dig vågen!
Lea Jørgensen
13.05.11 kl. 12:27
Jeg giver Helene delvist ret. Jeg bor i 5a og skal have sat elevator op udenpå bygningen, have revet det miderste af bygningen ned og måske et gavlvindue. Jeg får som sådan en masse byggerod og larm og sikkert en del støv olign ind i min lejlighed. Dette er absolut ikke noget jeg ønsker og til mødet fik jeg at vide at vi nok skulle flytte midlertidigt men hvor og hvor længe kunne jeg ikke få svar på.Derudover kan jeg ikke se at jeg får noget ud af alle de planer om gårdhaver og andre ting som bliver lavet fra bygning 6-27 jeg får bare revet ned og et grønt område som jeg har i forvejen og som vi er glade for. Alle de planer de har bliver ofte lavet om og man ved snart ikke hvad det egentlig er vi stemmer om. De vil lave elevator for de ældre og det er fint men derudover vil de lave rækkehuse mellem bygningerne til ældre også. Det er da dobbelt og udnødvendige udgifter at lave begge. Hvad med de "fine" fælles gårdhaver de vil lave først skal de så fjernes igen når de skal bygge de rækkehuse. Jeg syntes det er svært at tage stilling når planerne bliver lavet om og at de ikke engang er sikre på mange ting

Tilbage til oversigten