Forfatter Indlæg
ebba nielsen
02.05.11 kl. 19:12
Til ”den anonyme beboer i Rosenhøj genem l4 år”
Nej, jeg vil give dig fuldstændig ret, du har ikke forstået helhedsplanen korrekt. De ting, du nævner er nemlig kun en brøkdel af hele planen. Til din orientering skal jeg oplyse, at jeg har boet her i 35 år, ja, jeg har sågar været med i arbejdsgruppen og alligevel stiller jeg mig uforstående over for hele projektet, i hvert fald i den nuværende form.
Ja, Rosenhøj trænger helt bestemt til en kærlig hånd, men derfor behøver man jo ikke miste jordforbindelsen af lutter eufori. Alle de beboere, jeg taler med, er enige om, at vores køkkenside skal renoveres, vi skal have nyt tag og vores gavle – ikke at forglemme – skal isoleres!
Men, men, så synes jeg også, at vi skal ”spise brød” til resten af planen. Havde vi – via henlæggelser – pengene til alle de fremlagte ønsker, ja, så ville det jo blive en helt anden diskussion, men vi skal på lånemarkedet, ganske vist for en stor del af beløbets størrelse hos Landsbyggefonden (vores egne indbetalte penge), men det, vi låner, skal jo betales tilbage og der er kun eet sted, de penge kan hentes og det er ved beboerne gennem betaling af husleje.
Egentligt synes jeg, vi har et dejligt område med nogle dejlige lejligheder! Hvorfor så lave så meget om som muligt, jeg ved godt, der er nogle krav fra Landsbyggefonden, men ingen krav, der omfatter nedrivning!!
Har du egentligt tænkt på alle de stakkels mennesker, som bliver berørt? Jeg kender en del af dem og jeg skal hilse og sige, at det har store, menneskelige omkostninger for dem, nemlig at de pludselig ser deres dagligdag slået i stykker, efterfulgt af en helt umenneskelig uvished for fremtiden.
Bare fordi nogle mennesker finder det ”smart” med forandringer, mennesker, som hverken bor her eller skal være med til at betale.
Hilsen fra en ”navngiven beboer”, nemlig Ebba Nielsen, Rosenhøj 7 C, 2. tv.
anonym beborer i rosenhøj gennem 14 år
03.05.11 kl. 09:41
Til Ebba Nielsen.

Nu siger jeg jo på INTET tidspunkt at jeg er fortaler for ALLE ting i helhedsplanen. Jeg kommentere jo egentlig kun meget direkte indtil ALTANSIDEN!

Mht. Nedrivningerne!

Der skriver jeg INTET om at jeg er tilhænger af dette. Kunne det tænkes jeg boede i en lejlighed der blev berørt af disse voldsomme gener dette giver?? har du tænkt på dette førend du gik til angreb?

ALLE har ret til deres mening og holdning, men vi kan vel holde en bare nogenlunde sober tone! Nå men nok sure miner herfra.

Du skriver:
"Ja, Rosenhøj trænger helt bestemt til en kærlig hånd, men derfor behøver man jo ikke miste jordforbindelsen af lutter eufori. Alle de beboere, jeg taler med, er enige om, at vores køkkenside skal renoveres, vi skal have nyt tag og vores gavle – ikke at forglemme – skal isoleres!
Men, men, så synes jeg også, at vi skal ”spise brød” til resten af planen. Havde vi – via henlæggelser – pengene til alle de fremlagte ønsker, ja, så ville det jo blive en helt anden diskussion, men vi skal på lånemarkedet, ganske vist for en stor del af beløbets størrelse hos Landsbyggefonden (vores egne indbetalte penge), men det, vi låner, skal jo betales tilbage og der er kun eet sted, de penge kan hentes og det er ved beboerne gennem betaling af husleje"

Enig! Men ud fra de oplæg der er kommet, kommer det til at kosten KASSEN og sige nej tak til alle de andre forbedringer/nytænkninger. Ikke at jeg er tilhænger af dem allesammen, for det er jeg bestemt ikke. Men jeg tror desværre bare at huslejestigningerne bliver alt for voldsomme hvis ikke man benytter sig a den der landsbyggefond. Spørgsmålet er så også hvad boligforeningen vil gøre hvis beboerne siger nej.

Slutteligt skriver du:

"Bare fordi nogle mennesker finder det ”smart” med forandringer, mennesker, som hverken bor her eller skal være med til at betale"

Jeg formoder der er arkitekter og andre der ikke har deres daglig gang i Rosenhøj du nævner her!

Igen bliver jeg nød til at skrive dette:

Jeg har jo så mødt nogle modstandere af helhedsplanen der har bedt mig holde min mund, men det er jeg lidt ligeglad med, men indlægget er derfor sendt anonymt for at beskytte min familie!!!
Flemming Bartig
03.05.11 kl. 14:26
Jeg er netop blevet opmærksom på en anonym beboers kommentar til fru H. Hindsgaul`s indlæg af 25. april 2011.
Jeg har talt med fru Hindsgaul ved flere lejligheder og ved derfor, at hun har sat sig så grundigt, som det har været mulig, ind i den foreliggende ”helhedsplan”, som for nærværende kun er en skitse- en slags hensigtserklæring. Jeg har selv været usikker på, hvad der vil ske med altanerne. På de prospekter, som er fremlagt, ser det nogle steder ud som om, altanerne tænkes åbnet ud ad til. Jeg har imidlertid siden fået at vide, at det ikke er tanken og det er jo meget fint, al den stund vi er glade for altanerne, som de er.
Fru Hindsgaul kan naturligvis tale for sig selv, men jeg ved tilfældigvis, at hun ingenlunde er negativt indstillet for fornyelse. Hun ønsker blot som alle vi andre - ændringer, som er et fremskridt. Den anonyme debattør mener, at Rosenhøj trænger til ”en kærlig hånd!” Jeg kan ikke forestille mig, at nogen kan være uenig i det. Spørgsmålet er så, om de mange beboere, som får deres lejligheder revet ned, synes, at de har fået ”en kærlig hånd.” Måske føler de snarere, at de har fået ”en knytnæve til kæben.” For vi andre, som ikke er direkte truet af nedrivning, gør følgende overvejelse sig gældende:
Landsbyggefonden oplyser, at det koster 400 tusinde kroner at rive én bolig ned!
Boligforeningen fortæller, at Rosenhøj, som rummer ca. 840 boliger af varierende størrelse, kan renoveres for 190 millioner kroner. Hvis man dividerer 840 op i 190 millioner, finder man ud af, at en gennemsnitsbolig kan renoveres for ca. 227 tusinde kroner! Spørgsmålet er så, hvad man foretrækker: en nedrevet bolig (det vil sige: - ingenting + måske en byggegrund, man egentlig ikke har brug for - ) eller en renoveret bolig + 173 tusinde kroner i hånden.
Den anonyme debattør glæder sig til, at vinduerne bliver skiftet mellem stue og altan. Det er jo fair nok, hvis man mener, det vil give et plus på varmeregningen. Jeg bor selv på 3. sal i en lejlighed, jeg flyttede ind i i 1969. Jeg har heldigvis ingen problemer med varmeregningen, da jeg som regel får en del af det á conto indbetalte beløb tilbage ved årets slutning .Derimod ville det genere mig ganske voldsomt, hvis nævnte vindues- og dørparti, som jeg stadig er 100% tilfreds med, blev fjernet og erstattet af et andet.
Vinduer og dør ser ud nøjagtige, som de så ud, da jeg flyttede ind i lejligheden for 42 år siden. Jeg har indrettet mig på en måde med møblering, både i lejligheden og på altanen, så vinduespartiet ikke kan fjernes uden at både lejlighed og altan bliver ødelagt! Var der nogen, der talte om ”en kærlig hånd”?
Beboeren, som helst vil være anonym, er øjensynligt tilhænger af ”gennembruddet i de ulige blokke.” Det er fru Hindsgaul ikke og det er jeg heller ikke. Jeg har nok ikke den samme positive forventning, som arkitekter og den anonyme debattør har, til den effekt, som etablering af et ”gårdmiljø” mellem to blokke vil få på naboskabet og det sociale liv i bebyggelsen. Men, om en vis positiv effekt mod min forventning skulle vise sig, så må man vel regne med, at gårdmiljøets tiltrækningskraft bliver så tilpas stor, at de motiverede beboere finder det ulejligheden værd at bevæge sig rundt om blokken for at deltage i selskabeligheden. Tænk på, hvad gennembrygningerne kommer til at koste i penge og i ubehag og ulejlighed for de beboere, som påvirkes af gennembrygningerne. Nogle lejligheder skal nedlægges, nogle bliver større, andre mindre. Gennembrydningerne er efter min bedste overbevisning en meget dårlig idè.
Det er naturligvis helt utilstedeligt, hvis nogen har bedt den anonyme debattør om ”at holde mund”, som det hævdes. Hvis man ikke kan deltage i en debat med sit eget navn af frygt for sin families sikkerhed, så ser det sort ud. Helt så pessimistisk bedømmer jeg ikke selv situationen og derfor siger jeg med venlig hilsen:

F. Bartig
Rosenhøj 25 A

Tilbage til oversigten