Et levende og attraktivt område

Den boligsociale indsats i Viby Syd skal understøtte udviklingen af et levende og attraktivt boligområde. Indsatsen skal sammen med de øvrige initiativer i området bidrage til, at Viby Syd er attraktiv både for nuværende og potentielle nye beboere. Viby Syd skal være et boligområde, som beboerne er stolte af at bo i og som opfattes positivt af boligsøgende og andre udefrakommende. Det fordrer et boligområde med gode fysiske rammer, ro og tryghed men også et område, hvor der er liv og fællesskab. Derfor rummer visionen for den boligsociale indsats også en ambition om at understøtte udviklingen af et levende boligområde, hvor man kan udfolde og udvikle sig i fællesskab med sine naboer. Det skal være et boligområde, hvor man ikke blot bor men også lever.

De overordnede mål for den boligsociale helhedsplan i Viby Syd er, at indsatsen skal bidrage til at fremme såvel aktivt medborgerskab som beboernes livsmuligheder. Medborgerskab handler om, at beboerne deltager i såvel de fælles aktiviteter i området som i de demokratiske processer i forbindelse med beboerdemokratiet, foreningslivet, skolen mm. Livsmuligheder handler om, at den enkelte beboer har en sundhedstilstand og et overskud, der gør, at han/hun bliver i stand til at deltage i uddannelse, opdragelse af egne børn, arbejdsmarkedet mm. Hermed tager den boligsociale indsats sigte på både det individuelle plan og områdeniveauet. Det handler både om de enkelte beboeres trivsel, beboernes ageren i fællesskabet og boligområdets udvikling.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Viby Syd 2020-2023: 

Strategisk samarbejdsaftale – Underskrevet okt. 2019

Delaftale+-+Tryghed+og+trivsel Viby Syd. (010) – færdig udgave

Delaftale+-+Kriminalpræventive + Færdig udgave

Delaftale+-+Forebyggelse+og+forældreansvar – (008) – Færdig udgave

Delaftale Uddannelse og beskæftigelse ( 010) – færdig udgave

Fakta                                                                                                                                                                                     Viby Syd er en bydel i det sydlige Aarhus bestående af fire almene boligafdelinger. Området består af 1615 almene boliger med i alt 4131 beboere. De fire boligafdelinger er Rosenhøj (Århus Omegn) samt Kjærslund og Søndervangen I og II (ALBOA). Alle afdelinger er bygget i perioden 1966 til 1970, og består af etagebyggeri i beton. Gennem de senere år har alle afdelinger gennemgået renoveringer. I den kommende periode forventes den fysiske udvikling af boligområdet at fortsætte med udviklingen af torvet midt i Viby Syd, der kommer til at omfatte et nyt stort kontorkompleks med 125 kommunale arbejdspladser og Århus Omegns administration, et nyt bytorv samt et medborgerhus, hvor den boligsociale indsats skal have til huse.

Ansatte
Helhedsplanen i Viby Syd startede 1. januar 2020. Her overgik leder af den forrige helhedsplan (2015-2019) Jeanne Funch Asmussen sammen med medarbejderne Anne Kinch – familiemedarbejder, Stinne Schou Gammelgaard – børne og ungemedarbejder, Lars Joensen Schmidt – beskæftigelse, Trine Damgaard Møller – social vicevært, Mette Tousig -fremskudt job-og uddannelsesvejleder, Camilla Overgaard Larsen – Fremskudt Sundheds- og trivslesmedabrejder til den den nuværende helhedsplan. 

Tovholdere
Medarbejderne er tovholdere for egne delprojekter i Helhedsplanen. De indsatsområder, der er beskrevet i Helhedsplanen, er: 

• Tryghed og trivsel
• Uddannelse og beskæftigelse
• Forebyggelse og forældreansvar
• Kriminalpræventiv indsats

Man kan læse mere om de forskellige aktiviteter i selve Helhedsplanen eller ved at kontakte den boligsociale leder Jeanne.

Hele holdet bag den boligsociale Helhedsplan vil have base i Nabohuset, der ligger i Rosenhøj 29. Derudover vil medarbejderne i Helhedsplanen også være tilstede i det kvartershuset Basen i  Søndervangen, hvor man til dagligt –  tirsdag og torsdag kan træffe Merete Fjord O’Neill, som er overgået fra sin ansættelse i indsatsen Image og kommunikation til at være boligsocial medarbejder og husdame i Basen.