Et levende og attraktivt område

Den boligsociale indsats i Viby Syd skal understøtte udviklingen af et levende og attraktivt boligområde. Indsatsen skal sammen med de øvrige initiativer i området bidrage til, at Viby Syd er attraktiv både for nuværende og potentielle nye beboere. Viby Syd skal være et boligområde, som beboerne er stolte af at bo i og som opfattes positivt af boligsøgende og andre udefrakommende. Det fordrer et boligområde med gode fysiske rammer, ro og tryghed men også et område, hvor der er liv og fællesskab. Derfor rummer visionen for den boligsociale indsats også en ambition om at understøtte udviklingen af et levende boligområde, hvor man kan udfolde og udvikle sig i fællesskab med sine naboer. Det skal være et boligområde, hvor man ikke blot bor men også lever.

De overordnede mål for den boligsociale helhedsplan i Viby Syd er, at indsatsen skal bidrage til at fremme såvel aktivt medborgerskab som beboernes livsmuligheder. Medborgerskab handler om, at beboerne deltager i såvel de fælles aktiviteter i området som i de demokratiske processer i forbindelse med beboerdemokratiet, foreningslivet, skolen mm. Livsmuligheder handler om, at den enkelte beboer har en sundhedstilstand og et overskud, der gør, at han/hun bliver i stand til at deltage i uddannelse, opdragelse af egne børn, arbejdsmarkedet mm. Hermed tager den boligsociale indsats sigte på både det individuelle plan og områdeniveauet. Det handler både om de enkelte beboeres trivsel, beboernes ageren i fællesskabet og boligområdets udvikling.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Viby Syd 2015 – 2019. Helhedsplan Viby Syd version 2

Viby Syd dækker over tre områder: Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen. Boligforeningerne Århus Omegn og Alboa har lejligheder i området. Tilsammen bliver det 1.661 boliger og godt 4.000 beboere. Den boligsociale helhedsplan bliver styret fra Nabohuset i Rosenhøj.

Fakta

Helhedsplanen for Viby syd omfatter ALBOAs afdelinger i Søndervangen og Kjærslund (afd. 24, 26 og 31) samt Århus Omegns afdeling 2 (Rosenhøj). I planen er beskrevet i alt 12 delprojekter/aktiviteter, som vil varetages af de enkelte medarbejdere ansat i Helhedsplanen. Alle medarbejdere er ansat i Helhedsplanens projektperiode, det vil sige indtil ultimo oktober 2019. Helhedsplanen er beskrevet, finansieret og udmøntet i et samarbejde mellem ALBOA, Århus Omegn og Aarhus kommune med støtte fra Landsbyggefonden.

Nye medarbejdere
Helhedsplanen i Viby Syd startede 1. november 2015 med ansættelse af Jeanne Funch Asmussen som leder. Fra samme dato overgik kommunikations- og imagemedarbejder Merete Fjord O`Neill fra Århus Omegn fra den tidligere Helhedsplan til den nuværende. De andre medarbejdere under Helhedsplanen er Anne Kinch, familiemedarbejder, Stinne Schou Gammelgaard, ungemedarbejder og Kasper Søstrøm Müller, beskæftigelse samt Trine Damgaard Møller som social vicevært. Til Helhedsplanen og Nabohuset, hvor medarbejderne sidder, er tilknyttet praktisk blæksprutte og husmor Nette Morell.  Da det er ALBOA, der administrerer den boligsociale Helhedsplan er alle medarbejdere ansat ved ALBOA.

Tovholdere
De nye medarbejdere vil være tovholdere for egne delprojekter i Helhedsplanen. De indsatsområder, der er beskrevet i Helhedsplanen, er: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Sundhed. Image og kommunikation. Børn, unge og familier samt Udsatte grupper. Man kan læse mere om de forskellige aktiviteter i selve Helhedsplanen eller ved at kontakte den boligsociale leder Jeanne.

Hele holdet bag den boligsociale Helhedsplan vil have base i Nabohuset, der ligger i Rosenhøj 29. Derudover vil medarbejderne i Helhedsplanen også være tilstede i det nye kvartershus Basen i  Søndervangen.