Ugyldigt ressource-ID.

Børnehuset Egmontgården

Børnehuset Egmontgården er normeret til 89 børn i alderen 0 - 6 år. Børnene er fordelt på syv stuer. Børnene er endvidere aldersopdelte i tre vuggestuegrupper, tre integrerede grupper samt en storbørnsgruppe, som består af de børn, som har alderen til at starte i skole i det kommende skoleår.

Der er ca. 14 forskellige nationaliteter repræsenteret i børnegruppen, og samlede set er ca. 55 % af de indskrevne børn af anden etnisk baggrund end dansk.


Mappen