Ugyldigt ressource-ID.

Kjærslund (afd. af ALBOA)

Afdelingen er opført i 1968 og har 380 lejemål fordelt på 11 blokke i 3 etager. I hver blok findes vaskeri og beboerværksted.

Mellem blokkene er der grønne områder med legepladser, opholdssteder med borde og bænke, hvor de voksne har mulighed for at hygge sig både med og uden børn.
To steder i området er der faste grill-pladser, hvor der ligeledes er opstillet borde og bænke.

Midt i området findes der et stort græsareal, hvor der kan spilles fodbold og rundbold m.m., og hvor der om vinteren kan kælkes på skråningerne. Derudover har vi petanquebaner.

Der er mulighed for at leje carport, garage og ekstra kælderrum. Man kan rette henvendelse på boligforeningens kontor for yderligere oplysninger.
Der findes også bil vaskeplads på området, nøgle kan fås hos viceværten mod et depositum.


www.kjaerslund.dk/